Amazon Associates Program

Posted by Maksue | 11:50 AM | | 3 comments »

Kami telah menyertai Amazon Associates Program bagi tujuan untuk mempamerkan dan menjual barangan daripada Amazon.com di laman web dan blog noorjannah.com. Selain daripada hasil jualan digunakan untuk menampung belanja pengedalian laman web dan blog. Ia memboleh kami mempelajari tentang dagangan Internet dan ia akan dikongsikan dalam blog ini.

Sila lawat Astore kami di http://astore.amazon.com/nordotcomporf-20

Internet adalah ruang untuk komunikasi dalam perniagaan sama ada untuk tujuan, permasaran, pembayaran dan juga komunikasi antara peniaga dan pelanggan. Dengan menyertai Amazon Associates Program, ia telah menjimatkan dalam dalam penyediaan server, promosi dan produk apa yang kami mahu jual. Semuanya diatas talian. Online.

Asal :  24/3/08 4:47PM