Amazon Associates Program

Posted by Maksue | 11:50 AM | | 0 comments »

Kami telah menyertai Amazon Associates Program bagi tujuan untuk mempamerkan dan menjual barangan daripada Amazon.com di laman web dan blog noorjannah.com. Selain daripada hasil jualan digunakan untuk menampung belanja pengedalian laman web dan blog. Ia memboleh kami mempelajari tentang dagangan Internet dan ia akan dikongsikan dalam blog ini.

Sila lawat Astore kami di http://astore.amazon.com/nordotcomporf-20

Internet adalah ruang untuk komunikasi dalam perniagaan sama ada untuk tujuan, permasaran, pembayaran dan juga komunikasi antara peniaga dan pelanggan. Dengan menyertai Amazon Associates Program, ia telah menjimatkan dalam dalam penyediaan server, promosi dan produk apa yang kami mahu jual. Semuanya diatas talian. Online.

Asal :  24/3/08 4:47PM

If you are looking for expensive keywords for Google Adsense that can be used as the base theme for your blogs and websites you can used the link below to view suggested Google adsense keywords that can be used. We would like more suggestions and it's can be post comments at Cybermoney2u Blogspots.com.


Restoran Sea Foods Liki-Liki Medan Selera Setiawangsa Malaysia

Chim Chum Buffet
Steamed and Grilled

Address : Top Floor, Medan Selera Setiawangsa.

Business Hour : 5.00pm - 12.30am

Promotion, where to find Liki-liki and contact numbers can be find here
---
Liki Liki Seafoods Restoran Sebaran

Untuk jangka masa terdekat ini pasukan perniagaan Internet TipsWanita akan menjalankan kajian mengenai langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam menjalankan perniagaan Internet.

Kajian ini perlu kerana adalah didapati wanita di Malaysia semakin giat menjalankan perniagaan melalui Internet. Satu cara kerja yang bersesuaian perlu diadakan agar wujud satu cara kerja yang bersesuaian dan selamat untuk wanita perempuan Malaysia menjalankan perniagaan di Internet.